Uitvaartverzekering Urk Niet voor uzelf, maar voor uw nabestaanden

Op zoek naar een uitvaartverzekering in Urk? Een begrafenis kost gemiddeld al gauw €9250. Middels een uitvaartverzekering zijn de kosten voor uw uitvaart deels of helemaal verzekerd. Op het moment dat u overlijdt is het belangrijk dat dierbaren in alle rust afscheid kunnen nemen. Door gebruik te maken van zo’n begrafenispolis mag u er zeker van zijn dat dierbaren niet worden belast met een torenhoge rekening. Tevens kan een assuradeur als Nuvema, Ardanta, Yarden, Dela een hoop regelwerk uit handen nemen. We zien meerdere assuradeurs en begrafenisverzekeringen. D.m.v de info op deze pagina kan men onmiddellijk simpel gunstige uitvaartverzekeringen in Urk vergelijken (mei 2024).

Verzekeraar Beoordeling Dekking Looptijd Premie Afsluiten
monuta €8000 Levenslang €6,71
dela €8000 Levenslang €6,14

Waarom een begrafenisverzekering afsluiten?

Veel Hollanders mijden het onderwerp sterven. Echter, onderaan de streep komen we allemaal een keer te overlijden. Een crematie of begrafenis is niet goedkoop. Het is cruciaal om te beschrijven hoe u dit straks geregeld wil hebben. Door dit proces bespaart u de vrienden en familie onvoorziene kosten en tijd. Zo’n 70% van de Nederlanders heeft inmiddels een overlijdensverzekering. Bezoek: Dela contract.

 • Zekerheid over crematie en begrafeniskosten.
 • Familie komt niet voor lastige keuzes of hoge kosten te staan.
 • Verzekeraar begeleidt bij het hele proces.
 • Mogelijkheid tot jaarlijkse indexering.
 • Tijdig vastleggen van uitvaartwensen geeft rust.

Wat kost een uitvaart in Urk?

Een uitvaart is allerminst goedkoop. De kosten voor een begrafenis liggen tussen €7000 – €9200. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld rouwauto en dankbetuiging advertentie. Vergeet ook niet de grafkosten in de gemeente Urk. Doorgaans is een crematie betaalbaarder: dit schommelt tussen €5800 – €6500.

Uitvaartverzekering: cremeren of begraven?

De uitvaartverzekering is een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. Het kan gebruikt worden voor begraven of cremeren. Verzekeraars maken geen onderscheid. Let wel: een begrafenis is duurder dan een crematie. Start met de kosten-tool om de prijzen m.b.t de begrafenis / crematie in Urk te ramen.

uitvaartverzekering-urk

Verzekeraar Beoordeling Dekking Looptijd Premie Afsluiten
monuta €8000 Levenslang €6,71
dela €8000 Levenslang €6,14

Welke verzekering moet ik afsluiten?

Het gros van de uitvaartverzekeraars hanteren drie verschillende verzekeringen: de kapitaal, natura en combinatie (sommen) van deze twee. Waarin onderscheiden deze polissen zich? Verschillen hebben te maken met de mogelijkheden hoe de verzekeraar afrekent. Elke keuze heeft goede en slechte punten. Op deze pagina bekijkt u handige info. Hieermee kunt u moeiteloos een goedkope uitvaartverzekering Urk afsluiten. Misschien vind je dit ook relevant: begrafenisverzekering in Nieuw-Vossemeer afsluiten.


1. Natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar bepaalde diensten. Voorbeelden zijn huurkosten aula of kerk. U heeft dus veel invloed op de invulling bij Monuta, Dela, Yarden, Nuvema.

 • Een aantrekkelijke premie
 • Focus op het rouwproces
 • Minder vrijheden
 • Onvoorziene kosten

2. Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering keert een vooraf overeengekomen bedrag uit. Daarmee kan de uitvaart betaald worden. Ook wel bekend als natura sommenverzekering.

 • Vrije besteding van bedrag
 • Zelf uitvaartondernemer kiezen
 • Relatief hoge premie
 • Familie moet nog veel regelen

3. Combinatie uitvaartverzekering

De reguliere diensten worden uit handen genomen (verzekeraar), en daarnaast krijgen erfgenamen ook geld voor aanvullende persoonlijke wensen. Belangrijk dus: Uw uitvaart in Urk verzekeren.

 • Vrije keuze uitvaartondernemer
 • Familie wordt grotendeels ontlast
 • Hoge premie
 • Niet 100% duidelijk

Uitvaartverzekering vergelijken Urk in mei 2024

Een uitvaartverzekering kiezen moet u niet onderschatten. Normaal gesproken is dat iets wat u 1 maal in uw leven doet. Hiervoor kan u de vergelijker toepassen. Mede hierdoor is begrafenisverzekeringen Urk vergelijken een stuk simpeler. Elementen die uw premie beïnvloeden zijn zaken als uw leeftijd, de verzekeringstermijn, het verzekerde bedrag en extra individuele wensen. Onderstaand treft u enkele populaire verzekeraars. Per aanbieder leest u belangrijke eigenschappen.

dela

Dela

 • Keurmerk Uitvaartzorg
 • Online account
 • Optie levenslang betalen
yarden

Yarden

 • Uitvaartwensen vastleggen
 • Wensen altijd aanpasbaar
 • Uitstekend bereikbaar
nuvema

Nuvema

 • Partner meeverzekeren
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Volledige vrijheid
ardanta

Ardanta

 • Klanten geven een 8,2
 • Online Adviestool
 • Kinderen gratis verzekerd
monuta

Monuta

 • Uitvaart Geld
 • Lokale adviseurs
 • Premie betalen tot 85ste jaar
klaverblad

Klaverblad

 • Geen natura, uitkering in geld
 • Adviseurs door hele land
 • Maximaal €20.000 verzekerd

Uitvaartcentrum Urk
In deze regio (Flevoland) is er voldoende keuze. Een uitvaartbegeleider kan u daarin adviseren. Mogelijk heeft u hier een bepaald beeld bij. Uw begrafenisonderneming kan adviseren waar u kan worden bijgezet (de natuurbegraafplaats is sterk in opkomst). Het zijn hele persoonlijke keuzes. Aangaande de uitvaartverzorging in Urk kunt u ook iemand kiezen uit een andere plaats. Wellicht een uitvaartverzorger die u familie goed kent. Het is cruciaal de laatste momenten samen rustig te kunnen plannen. Lange stukken rijden is verre van ideaal. Belangrijk: kleinere buurtschappen kennen vaak een begrafenisvereniging. De stichting zal op veel punten kunnen ontzorgen. In kleinere dorpen gaat dit veelal met eigen voorzieningen. Deelnemen aan een uitvaartvereniging is niet volledig gratis. Maar het blijft een goedkoop uitvaartverzekering alternatief. Je treft hier ook uitgebreide info over uitvaartverzekering Erichem.

Direct een goedkope overlijdensverzekering in Urk afsluiten Ontzorg uw nabestaanden