Veelgestelde vragen Meer informatie over uitvaartverzekeringen

Wat is een begrafenisverzekering?
De begrafenisverzekering is bedoeld om de kosten van een begrafenis te betalen. Zo hoeven nabestaanden niet de kosten van uw begrafenis te dragen. Deze kosten worden dan vergoed door uw begrafenisverzekering.

Waarom een begrafenisverzekering?
Een gemiddelde begrafenis kost tegenwoordig al gauw €6.500 euro. Vandaar dat het kostbaar kan zijn voor nabestaanden om een begrafenis te betalen. De begrafenisverzekering stelt u in staat om uw begrafenis te betalen over een uitgestrekte tijdsperiode. Dit is beter voor u, maar vooral beter voor uw nabestaanden. Zij hebben het emotioneel zwaar na het overlijden van een dierbare en daarbij kan een begrafenis regelen en financieren extra stress met zich meenemen.

Wat is een natura begrafenisverzekering?
Een natura begrafenisverzekering keert geen geld uit, maar vergoedt enkel de diensten en producten die nodig zijn voor een begrafenis. Nabestaanden kunnen producten en diensten kiezen bij de uitvaartverzorger, vervolgens worden deze direct betaalt door de verzekeraar. Dit is prettig voor de nabestaanden aangezien zij geen omkijken hebben naar facturen en niet hoeven te onderhandelen over prijzen. De verzekeraar regelt de financiële afwikkeling rechtstreeks met de begrafenisondernemer.

Wat is een kapitaal begrafenisverzekering?
Wanneer er sprake is van een kapitaal begrafenisverzekering krijgen de nabestaanden geld uitgekeerd om de begrafenis mee te financieren. In dit geval moeten de nabestaanden zelf actie ondernemen om de producten te betalen die nodig zijn voor de begrafenis. Bij een kapitaal begrafenisverzekering is het verstandig om niet zomaar een bedrag te kiezen. Kijk eerst naar de begrootte kosten en probeer het budget daarop  af te stemmen. Zo voorkomt u dat onder- of over verzekerd bent.

Wat is een koopsom begrafenisverzekering?
Het verschil met andere begrafenisverzekering ligt bij de premie. Bij een koopsom begrafenisverzekering is het de bedoeling dat de premie in een keer wordt voldaan, in plaats van het betalen van een maandelijkse premie. Inhoudelijk zit er verder geen verschil in de verzekering. Wanneer u ervoor kiest een koopsom begrafenisverzekering te nemen bent u goedkoper uit. Doordat u de premie in een koopsom betaalt heeft u kans om een korting te ontvangen die kan oplopen tot 33 procent.

Kan ik een begrafenisverzekering afsluiten voor mijn kinderen?
Kinderen onder de 18 zijn bij de meeste verzekeringen automatisch meeverzekerd wanneer u in het bezit bent van een begrafenisverzekering. De kinderen worden dan meeverzekerd met één van de ouders.

Is mijn baby automatisch meeverzekerd?
Wanneer u in het bezit bent van een begrafenisverzekeringen zijn baby’s automatisch meeverzekerd. Ongeboren kinderen zijn vanaf de 20e week van de zwangerschap meeverzekerd. Mocht het kind levenloos geboren worden, dan wordt een bedrag uitgekeerd voor de begrafenis mits de baby twintig weken of ouder is. Wanneer de baby overlijdt tijdens of kort na de bevalling wordt de begrafenis ook vergoed door de begrafenisverzekering.

Wat krijg ik uitgekeerd bij een begrafenisverzekering?
Het bedrag dat wordt uitgekeerd verschilt per polis en verzekeraar. In de meeste gevallen wordt er vastgesteld welke diensten en producten u wenst tijdens uw begrafenis, in dat geval is er sprake van een uitkering in natura. Een uitkering van een geldbedrag is ook mogelijk. In dat geval kunnen nabestaanden het afgesproken bedrag gebruiken om de kosten van de begrafenis te dekken.

Hoe werkt de begrafenisverzekering wanneer ik op vakantie ben of in het buitenland woon?
Wanneer u zich in het buitenland bevindt moet uw lichaam terug worden gebracht naar Nederland, dit wordt repatriëring genoemd. Dit is een kostbare procedure omdat er speciale voorschriften zijn bij het vervoeren van een overledene. De meeste begrafenisverzekeringen vergoeden de kosten wereldwijd, dus ook wanneer u in het buitenland overlijdt. Verblijft u permanent in het buitenland dan is het verstandig om kritisch naar uw begrafenisverzekering te kijken. Deze zal namelijk gebaseerd zijn op Nederlandse prijzen, wat niet altijd voordelig is voor u. Daarnaast houdt de verzekering geen rekening met uw verblijf in het buitenland.

Is een begrafenisverzekering af te kopen en hoe gaat dit in zijn werk?
Wanneer u de begrafenisverzekering wilt opzeggen is het in sommige gevallen mogelijk deze af te kopen. De verzekering komt dan te vervallen en er hoeft geen premie meer betaald te worden. Echter wordt er ook geen uitkering meer gegeven wanneer u overlijdt. De verzekeraar berekent zelf de afkoopwaarde en maakt deze over op uw rekening. Het afkopen van een begrafenisverzekering kan enkel bij een kapitaal begrafenisverzekering, aangezien deze in geld wordt uitgekeerd. De natura begrafenisverzekering vergoedt alleen producten waardoor deze niet is af te kopen.

Wat zijn de nadelen wanneer ik mijn begrafenisverzekering afkoop?
De actuele waarde van de begrafenisverzekering is vaak laag. De afkoopwaarde is meestal lager dan het verzekerde bedrag en in sommige gevallen lager dan de ingelegde premie. Dit komt doordat de verzekeraar de kosten voor de procedures nog moet reduceren van het bedrag wat u terugkrijgt.

Wat is het indexeren van mijn begrafenisverzekering?
Wanneer u een begrafenisverzekering afsluit kunt u vaak zelf kiezen of u de verzekering wilt laten indexeren. Wat houdt dit indexeren eigenlijk in? Het indexeren van een begrafenisverzekering kan gedaan worden op twee manieren.

  1. 1. Een indexatie op basis van een percentage. Hierdoor stijgt de verzekerde waarde van uw begrafenisverzekering automatisch. Dit gebeurt vaak met een vast percentage van één, twee of drie procent. Deze indexatie methode wordt meestal gebruikt bij een kapitaal begrafenisverzekering
  2. 2. Indexatie op basis van werkelijke kosten. De verzekeraar past in dit geval elk jaar de polis aan op basis van actuele prijzen voor een begrafenis. Deze methode wordt over het algemeen gebruikt bij natura begrafenisverzekeringen. Het voordeel van indexeren ligt bij het vaste percentage dat meestijgt met de actuele prijs en dus de inflatie. Daarnaast weet u exact wat de waarde van uw verzekering is wanneer deze afloopt.

Wat is een begrafenispolis?
De begrafenispolis is het polis blad van uw begrafenisverzekering. Het polis blad wordt in de volksmond vaak polis genoemd. Hierin staan alle details van de begrafenisverzekering. Dit bestaat onder andere uit de verzekeringsvorm, de waarde van de verzekering, welke premie er betaalt dient te worden en de voorwaarden van de verzekering.

Hebben ziekte en gezondheid invloed op mijn begrafenisverzekering?
Natuurlijk hebben ziekte en gezondheid een grote invloed op uw begrafenisverzekering. Wanneer de kans dat u overlijdt groot is, zal de premie hoger zijn. Om dit risico te kunnen incalculeren wordt er een vragenlijst met gezondheidsvragen aan u overhandigt. Zo kan de verzekeringsmaatschappij een inschatting maken van uw levensverwachting. Aan de hand van dit onderzoek wordt vervolgens de premie vastgesteld.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een begrafenisverzekering?
Een begrafenisverzekering heeft tal van voordelen. In dit artikel zetten wij de belangrijkste voordelen op een rijtje.

  1. – Nabestaanden hoeven geen begrafeniskosten te betalen, aangezien de begrafenisverzekering alle kosten dekt.
  2. – U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u zich laat verzekeren. Het is mogelijk om de begrafenisverzekering zelf  samen te stellen.
  3. – De begrafenisondernemer waar u zich goed bij voelt zal de uitvaart regelen.
  4. – De prijzen uit uw regio vormen de basis van de verzekering. Zo is een graf in Amsterdam waarschijnlijk duurder dan een graf in Hengelo. Door deze kosten in te calculeren betaalt u nooit teveel premie.
  5. – De begrafenisverzekering gaat direct in bij afsluiting. Wanneer u snel overlijdt worden ook alle begrafeniskosten vergoed.
  6. – Elk jaar vindt er een controle plaats waardoor u nooit onderverzekerd bent. De kosten van een begrafenis stijgen elk jaar, vandaar dat de inflatie elk jaar wordt ingecalculeerd. Zo hoeven nabestaanden dus nooit mee te betalen aan uw begrafenis.

Welke kosten dekt mijn begrafenisverzekering?
Het woord dekking is een verzekeringsterm dat aangeeft wat er verzekerd is en hoeveel er wordt uitgekeerd. De dekking verschilt per begrafenisverzekering, vandaar dat u in de algemene voorwaarden van uw begrafenisverzekering moet kijken om erachter te komen welke kosten bij u gedekt zijn.

Wat is de looptijd van een begrafenisverzekering?
De looptijd van een begrafenisverzekering begint op het moment dat deze is afgesloten. Vervolgens eind de verzekering wanneer de laatste premiebetaling is voldaan. Bij de meeste begrafenisverzekeringen wordt er gekozen voor een looptijd van 3 jaar. Daarnaast behoren looptijden van 10, 13, 20 of 25 jaar ook tot de mogelijkheden. Een langere looptijd is gunstiger voor de premie die u moet betalen.

Wel of geen testament regelen?
De vraag, of een testament noodzakelijk is, kan het beste door de notaris worden beantwoord. Sinds 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht van kracht. Daardoor is over het algemeen in minder situaties dan voorheen een testament noodzakelijk. Maar het kopen van een huis, samenwonen en kinderen kunnen allemaal aanleidingen zijn voor een gesprek over een testament. Hoe weet u nu of iemand die is overleden een testament heeft? Daarvoor is er het Centraal Testamentenregister (www.centraaltestamentenregister.nl). Na een overlijden heeft iedereen daar toegang toe. De handigste manier om na te gaan of iemand een testament heeft laten maken is door dit aan een notaris te vragen. Hij of zij zal dan het register raadplegen en u adviseren over de stappen die het best kunnen worden ondernomen.

Wat zijn Grafrechten?
Grafrechten zijn de kosten die moeten worden betaald voor het recht op een graf voor een bepaalde periode. De hoogte van de grafrechten kunnen per gemeente sterk verschillen.

Wat is het Centraal Testamenten Register?
Het register waarin door de notaris elk testament wordt bijgeschreven. Hierin kan worden opgezocht of een overledene een testament heeft laten opmaken.

Wat is de En-bloc clausule bij een uitvaartverzekering?
Een groot deel van de uitvaartverzekeraars heeft een zogenaamde en-bloc clausule in haar polisvoorwaarden opgenomen. Een en-bloc clausule geeft de verzekeraar het recht om eenzijdig de premie te verhogen en/of polisvoorwaarden aan te passen. Een verzekeraar kan een en-bloc clausule hebben opgenomen met betrekking tot de voorwaarden en/of een en-bloc clausule met betrekking tot de premie. Uiteraard kunt u de verzekering opzeggen als de verzekeraar gebruik maakt van de en-bloc clausule. Het vervelende is dat u op dat moment bij een andere verzekeraar wellicht een hogere premie moet gaan betalen omdat u nu eenmaal ouder bent. Misschien is uw gezondheid er in de tussentijd er op achteruit gegaan zodat andere verzekeraars u ook niet zo snel zullen accepteren of alleen tegen een (veel) hogere premie. Het bestaan van dergelijke clausules is niet iedereen bekend.

Zorgeloos uw uitvaart regelen Direct een goedkope overlijdensverzekering vergelijken