Wat is een uitvaartvereniging? Lees hier alles over het belang van een uitvaartvereniging

Een uitvaartvereniging verzorgt een waardige uitvaart voor haar leden, die in ruil hiervoor een contributie betalen. Het lid krijgt bij overlijden een vaste vergoeding in de vorm van diensten en producten of in de vorm van een vooraf vastgesteld geldbedrag. In die zin vergelijkbaar met natura of kapitaal.

Verzekeraar Beoordeling Dekking Looptijd Premie Afsluiten
monuta €8000 Levenslang €6,71
dela €8000 Levenslang €6,14

Lidmaatschap uitvaartvereniging

Op het bewijs van inschrijving kun je als lid terugvinden wat jij uiteindelijk krijgt voor je contributie. Vaak zijner geen algemene voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap. In plaats daarvan worden de voorwaarden opgenomen in de statuten of reglement van de uitvaartvereniging. Hier ga je automatisch mee akkoord als je je inschrijft.

Uitvaartverenigingen opereren meestal heel lokaal en zijn vaak onderdeel van een dorp. Je kunt daarom alleen lid worden indien je in de buurt woont van waar de vereniging is gevestigd. Uitvaartverenigingen hebben geen winstoogmerk en werken vaak met vrijwilligers zodat de kosten laag blijven.

Beëindigen lidmaatschap uitvaartvereniging

Het beëindigen van het lidmaatschap heeft meestal nadelige gevolgen omdat er doorgaans geen waarde wordt opgebouwd binnen het lidmaatschap. Dit betekent meteen dat er geen restitutie wordt uitgekeerd bij beëindiging. Ook een eventuele verhuizing kan gevolgen hebben. Blijf je in de buurt wonen dan hebben sommige verenigingen afspraken met andere uitvaartverenigingen binnen hun federatie of bond, waardoor je uitvaart door een andere vereniging kan worden uitgevoerd. Dit is echter niet altijd het geval. Verhuis je verder weg (bijvoorbeeld van Leeuwarden naar Amersfoort of van Groningen naar Kerkrade), dan is het laten uitvoeren door een andere vereniging vaak lastig. In bepaalde gevallen kan de uitvoerende uitvaartverzorger dan wel de ledenkorting toepassen.

Overnames en falissementen uitvaartverenigingen

In het verleden was het hebben van een uitvaartvereniging voor bijna ieder dorp gebruikelijk. Intussen zijn veel verenigingen failliet gegaan of zijn overgenomen door verzekeraars.  Hier zijn meerdere redenen voor maar een belangrijke is dat de stijgende uitvaartkosten moeilijk te dragen zijn voor de vaak kleine verenigingen.

Ondanks dat er veel verenigingen zijn verdwenen, zijn er nog steeds een groot aantal over. Ook zijn er provinciale federaties en zelfs landelijke organisaties zoals NARDUS en de FKB waar individuele uitvaartverenigingen onderdeel van uitmaken. Een extrapolatie van de grote organisaties leert ons dat de uitvaartverenigingen in Nederland in totaal ongeveer 1,4 miljoen leden hebben. Een aanzienlijk aantal.

Wat vergoed je uitvaartvereniging?

Ben je lid van een uitvaartvereniging? Laat je dan, net als bij een verzekering, goed voorlichten. Wat krijg je na overlijden voor je lidmaatschap? En is dit voldoende om de kosten van de uitvaart die jij voor ogen hebt te dekken?

Zorgeloos uw uitvaart regelen Direct een goedkope overlijdensverzekering vergelijken